เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราช

อำเภอจจตุรพักตรพิมาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชนร่วมกันจัดกิกจก... วันที่ 29 มิ.ย. 59 (ดูู 455)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการปลูกต้นไม้ภายใต้ชื... วันที่ 13 มิ.ย. 59 (ดูู 450)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๙

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ จังห... วันที่ 2 พ.ค. 59 (ดูู 495)

โครงการกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

ตามติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ ๑๔ เมษายนถ... วันที่ 29 ม.ย. 59 (ดูู 470)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ ประจำปี 2559

โครงการ เทศบาลตำบลดงแดงได้ตัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัย ใฝ่ธรรมะ ในวันที... วันที่ 29 ม.ย. 59 (ดูู 456)

กรมวังผู้ใหญ่มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานและเปิดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านผือฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมวังผู้ใหญ่มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานและเปิดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านผือฮี จังหวัดร้อย... วันที่ 8 ก.ย. 58 (ดูู 508)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดงแดง

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดงแดง... วันที่ 12 ก.ค. 58 (ดูู 566)

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานที่ดำเนินการ แบ่งการปฏิบ... วันที่ 16 มิ.ย. 58 (ดูู 500)

บรรยากาศภาพงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

บรรยากาศงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวั... วันที่ 30 ม.ค. 58 (ดูู 711)

เวทีเสวนาระดับพื้นที่ การขับเคลื่อนร้อยเอ็ดสู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด

สสส. ร่วมกับ เทศบาลตำบลดงแดง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการ การขับเคลื่อนเครือข่ายร้อย... วันที่ 30 ธ.ค. 57 (ดูู 528)

บรรยากาศภาพงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ เมืองร้อยเอ็ดเกมส์ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 10

เทศบาลตำบลดงแดง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐ "เมืองร้อยเอ็ดเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดก... วันที่ 30 ธ.ค. 57 (ดูู 668)

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

นายสุทธี มหันต์นายกเทศมนตรีตำบลดงแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างร่วมงานวัน ท... วันที่ 14 ธ.ค. 57 (ดูู 574)

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557

วันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลด... วันที่ 24 ต.ค. 57 (ดูู 572)

งานทอดเทียน

งานทอดเทียน... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 662)

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลดงแดง

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสุ... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 621)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2557 /ตามนโยบายโครงการถนนสายปรองดอง

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2557 /ตามนโยบายโครงการถนนสายปรองดอง... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 647)

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 เพื่อ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจ ควา... วันที่ 8 ต.ค. 57 (ดูู 635)