เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานที่ดำเนินการ แบ่งการปฏิบ... วันที่ 16 มิ.ย. 58 (ดูู 399)

บรรยากาศภาพงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

บรรยากาศงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวั... วันที่ 30 ม.ค. 58 (ดูู 602)

เวทีเสวนาระดับพื้นที่ การขับเคลื่อนร้อยเอ็ดสู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด

สสส. ร่วมกับ เทศบาลตำบลดงแดง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการ การขับเคลื่อนเครือข่ายร้อย... วันที่ 30 ธ.ค. 57 (ดูู 433)

บรรยากาศภาพงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ เมืองร้อยเอ็ดเกมส์ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 10

เทศบาลตำบลดงแดง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐ "เมืองร้อยเอ็ดเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดก... วันที่ 30 ธ.ค. 57 (ดูู 571)

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

นายสุทธี มหันต์นายกเทศมนตรีตำบลดงแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างร่วมงานวัน ท... วันที่ 14 ธ.ค. 57 (ดูู 479)

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557

วันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลด... วันที่ 24 ต.ค. 57 (ดูู 470)

งานทอดเทียน

งานทอดเทียน... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 563)

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลดงแดง

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสุ... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 534)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2557 /ตามนโยบายโครงการถนนสายปรองดอง

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2557 /ตามนโยบายโครงการถนนสายปรองดอง... วันที่ 20 ต.ค. 57 (ดูู 558)

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 เพื่อ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจ ควา... วันที่ 8 ต.ค. 57 (ดูู 547)