เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   29 ต.ค. 61 98
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   29 ต.ค. 61 101
ทะเบียนพาณิชย์   25 ก.ย. 61 111
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   24 ก.ย. 61 115
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1/20)   16 ก.ค. 61 133
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1/37)   16 ก.ค. 61 116
รายงานประมาณรายจ่าย (1/35)   16 ก.ค. 61 124
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (1/3)   16 ก.ค. 61 131
รายงานประมาณการรายรับ   16 ก.ค. 61 124
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามด้าน)   16 ก.ค. 61 128
รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย   16 ก.ค. 61 124
บันทึกหลักการแบ่งตามด้าน   16 ก.ค. 61 129
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ (กั้นหน้า)   16 ก.ค. 61 119
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   16 ก.ค. 61 119
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 129
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 121
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 122
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 124
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 124
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 117