เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: รายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ 2565

 

1.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 วัน จันทร์ ที่  7   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 วัน พฤหัสบดี ที่  12   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

3.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2565 วัน จันทร์ ที่  30   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

4.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2565 วัน จันทร์ ที่  15   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

5.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2565 วัน ศุกร์ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

6.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วัน พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

 

วันที่ : 18 กรกฎาคม 65 View : 223
งานกิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2562   (ดู 531)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562  (ดู 516)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562  (ดู 501)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 (ครั้งที่ 1)  (ดู 507)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  (ดู 546)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 565)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562  (ดู 572)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :