เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏืบัติงานของข้่าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 2


ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่องมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏืบัติงานของข้่าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 2


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 4 เมษายน 65 View : 152
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :