เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลดแดง พ.ศ.2565


ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลดแดง พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 10 มีนาคม 65 View : 161
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :