เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ:: ประกาศเจตนารมณ์


"ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564"
1.นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส
2.ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มกราคม 65 View : 16
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :