เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565


ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565

 

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2461?fileId=218224
ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 14 ธันวาคม 64 View : 58
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :