เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล


มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 58
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :