เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดงแดง


ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง   
เรื่อง  มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดงดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 201
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :