เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

นักบริหารงานท้องถิ่น

นายรัชพล ไกยสินธุ์
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

นางสาวบุปผา คณะนาม
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)