เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

กองช่าง

นายกำพล เศษลือ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

นางสาววิภาพร สารางคำ
นักจัดการงานทั่วไป