เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

กองคลัง

นางบุผา ดีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิภารัตน์ ตันโห
นักวิชาการเงินและบัญชี